DermaClinic is verheugd met de aanpassing in de Wet BIG die in april is doorgevoerd. Hierin is vastgelegd dat alleen artsen bevoegd zijn voor de uitvoer van alle medische behandelingen waaronder het injecteren van fillers en botulinetoxine, evenals chirurgische verrichtingen (ook als die een puur cosmetisch doel hebben). De wetgever heeft dit altijd zo bedoeld, echter nu is dit extra verduidelijkt in de Wet BIG. Dit om te voorkomen dat mensen die hiervoor niet zijn opgeleid (niet-artsen) medisch cosmetische behandelingen aanbieden waardoor de patiënt onnodig risico loopt op complicaties.

De aanscherping in de Wet BIG is een belangrijke stap om medisch cosmetische behandelingen door onbevoegden (niet-artsen) te kunnen aanpakken. Een bedreiging die blijft is dat deze niet-bevoegden nog steeds eenvoudig fillers en medische apparatuur kunnen inkopen. Zo zijn er zijn veel leveranciers die doelbewust schoonheidsspecialisten benaderen om fillers en medische apparatuur aan te bieden. Op dit moment wordt bijvoorbeeld de zogenaamde ‘hyaluronpen’ door veel schoonheidsspecialisten aangeboden als een betaalbare lipfiller. Dit is een gevaarlijke techniek; ongecontroleerd en met risico op afsterving van de huid en/of gebitselementen.

Cliënten laten zich soms verleiden door lage prijzen en dat brengt risico’s met zich mee. Proactief toezicht is noodzakelijk om dit soort praktijken op te sporen en aan te pakken. Ook zou het helpen als leveranciers van fillers en medische technieken niet meer zouden kunnen leveren aan niet-bevoegden. Dat laatste is niet zo makkelijk omdat het strijdig lijkt met het internationale recht op vrije handel.

Slachtoffers van medische verrichtingen door niet-artsen kunnen zich helaas ook niet verhalen op het medische tuchtrecht, omdat die alleen toeziet op misstanden door medici. Dit laatste realiseert bijna niemand zich. Als een arts een fout maakt, is het medisch tuchtcollege bij machte om de arts te berispen of uit zijn/haar macht te zetten. Als het door een niet-arts is gedaan, kan het slachtoffer geen beroep doen op het medisch tuchtcollege.

Deel dit op social media:

Geplaatst in: Nieuws uit de branche