Voordat we overgaan tot een behandeling vragen wij onze klanten om een aantal medische formulieren in te vullen. Deze fomulieren kunt u op deze pagina downloaden ter voorbereiding op uw afspraak. Tijdens de afspraak wordt u gevraagd de betreffende formulieren te lezen en te ondertekenen. Uiteraard zijn de formulieren tevens beschikbaar in onze klinieken.

Formulier voor medische gegevens

Voor een behandeling hebben wij ook informatie van u nodig. Zo is het van belang om geïnformeerd te zijn over uw medische voorgeschiedenis, eventuele allergieën en medicatie gebruik. Om zodoende eventuele risico’s van de behandeling te kunnen voorzíen. In sommige gevallen moet om medische redenen al dan niet tijdelijk worden afgezien van behandeling. Wij vragen u om die reden ook om een zogenaamd anamnese formulier in te vullen met de voor ons relevante medische informatie: Anamnese formulier (PDF)

Toestemmingsformulieren

Sinds 1995 is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van kracht. Uitgangspunt is dat de arts de consument die informatie geeft die nodig is om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over de eigen gezondheid. Dit betekent dat de arts de consument duidelijk moet informeren over de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling, de risico’s en de eventuele alternatieven. Voor iedere geneeskundige behandeling is toestemming van de patiënt vereist. Zonder deze toestemming (informed consent) kan de hulpverlener geen behandeling starten of voortzetten.

Download de formulieren als PDF
Toestemmingsformulier voor Botox
Toestemmingsformulier Botox bij transpireren
Toestemmingsformulier Radiesse
Toestemmingsformulier Hyaluronzuurfillers
Toestemmingsformulier Laser, IPL en Plasma coagulatie en-ablatie
Toestemmingsformulier Ultrasound en Radiofrequentie (Accent Ultra)
Toestemmingsformulier Ooglidcorrectie
Toestemmingsformulier Blue Peel
Toestemmingsformulier Permanente make-up
Toestemmingsformulier PRP (Platelet Rich Plasma)
Toestemmingsformulier Chirurgisch verwijderen huidoneffenheden
Toestemmingsformulier 3-step stimulation peel
Toestemmingsformulier Elektrisch epileren