Goed nieuws: minister Schippers van Volksgezondheid wil scherpere regels voor de cosmetische sector. Ze stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat behandelingen met injectables en fillers alleen door bevoegd medisch personeel mogen worden uitgevoerd. Een stap die Catharina Meijer, directeur van DermaClinic en vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde, toejuicht.
‘Ik vind het heel positief dat onze minister van plan is om maatregelen te treffen tegen de wildgroei in de cosmetische sector. Al jarenlang maak ik mij sterk om afspraken te maken binnen onze beroepsgroep. Kwaliteitsverbetering in de cosmetische geneeskunde is hoogst noodzakelijk om onverantwoord medisch handelen in deze sector te voorkomen.’

Onopgeleide artsen zijn onbekwaam
Volgens Dr. Meijer is het juist nu van belang om aandacht te hebben voor regulering van de cosmetische sector. ‘De vraag naar en aandacht voor cosmetische behandelingen neemt toe. Artsen en specialisten worden steeds vaker geconfronteerd met een lager inkomen. Dat motiveert deze collega’s om ook de markt van de botox- en fillerbehandelingen op te gaan. Te vaak zien we artsen die onvoldoende opgeleid en onbekwaam zijn. Met alle risico’s van dien.’

Veiligheid en kwaliteit
De strengere eisen voor cosmetische behandelingen zijn niet alleen van belang voor de veiligheid van de klant, maar ook voor het eindresultaat van de behandeling. Een onervaren arts heeft simpelweg te weinig kennis van zaken om goed advies te geven en een behandeling goed uit te voeren. ‘Naast het risico op complicaties zien we ook steeds vaker klanten die ontevreden zijn over het resultaat’, zegt Dr. Meijer. ‘Schadelijk voor de klant en voor het imago van dit mooie vak’.

NSEG stelt regels aan cosmetische geneeskunde
Voor het publiek is het vaak lastig om een voldoende gekwalificeerde arts te herkennen. Gelukkig is er nu een samenwerking tussen de diverse medische beroepsgroepen die zich met cosmetische geneeskunde bezighouden. Binnen de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde i.o. werken o.a. cosmetisch artsen, maar ook plastisch chirurgen, KNO-artsen en kaakchirurgen samen.
‘Het is voor mij een grote eer om als bestuurslid van de NSEG ook zelf bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de cosmetische geneeskunde’, zegt Dr. Meijer. ‘En het is geweldig dat ook minister Schippers de NSEG formeel steunt.’
Prioriteit van de NSEG is het opstellen van normen: welke eisen worden gesteld t.a.v. de faciliteiten, de behandelkamer, apparatuur, registratiesysteem en de opleiding van de arts? Een zeer positieve ontwikkeling die bijdraagt aan kwaliteit en veiligheid voor de klant.

Deel dit op social media:

Geplaatst in: Nieuws uit de branche