Reclamecode Cosmetische Sector

Bovenaan onze website ziet u een reclamenorm met de tekst: ‘Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een goede arts’.
Wat is de gedachte hierachter, wat betekent dit en waarom hanteert DermaClinic deze norm? En hoe verhoudt deze norm zich tot kortingsacties?

Elke cosmetische ingreep gaat gepaard met risico’s. De overheid en alle cosmetische beroepsverengingen willen daarom mensen bewust maken van de risico’s die hiermee gepaard gaan en de voorlichting hieromtrent verbeteren.

Belangrijke aspecten hierin zijn:

  • Voorlichting door behandelaars
  • Voorlichting door artsen
  • Voorlichting door de overheid
  • Normen voor betrouwbare informatieve reclames

De bovengenoemde reclamenorm is in dit kader opgesteld door de beroepsgroep NSEG (Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde, een samenwerking tussen cosmetisch artsen, dermatologen, kaakchirurgen, KNO-artsen en oogartsen). Op dit moment loopt er een procedure, ondersteund door het Ministerie van VWS, om deze norm bij de Reclame Code Commissie te deponeren zodat deze algemeen geldend wordt. Het is belangrijk dat de cliënt beschermd wordt en altijd recht heeft op goede zorg. Acties en kortingen zijn niet verboden, maar wel moet voldaan worden aan de eisen van transparantie, betrouwbare informatievoorziening en gebruik van de door de VWS ondersteunde slogan. De ethische aspecten hebben de volledige aandacht van DermaClinic.

DermaClinic is een kliniek gespecialiseerd in cosmetische behandelingen met een laag medisch risico: injectables, laserbehandelingen, peelings en verkoop van hoogwaardige skincare producten. Daarnaast worden kleine chirurgische ingrepen uitgevoerd, zoals ooglidcorrecties en het verwijderen van ontsierende plekjes in de huid. DermaClinic staat voor kwaliteit in alle opzichten: gespecialiseerd medisch personeel, aandacht en tijd voor de cliënt, hygiëne, uitstekende (na)zorg en goed bestuur. Dr. Catharina Meijer, arts/directeur van DermaClinic is persoonlijk als voorzitter van de NVCG (Nederlands Vereniging Cosmetische Geneeskunde) en bestuurslid van de NSEG groot voorvechter van kwaliteitsverbetering in de cosmetische sector. Lees hiervoor ook het onlangs verschenen artikel in mijn Gezondheidsgids.

Iedereen heeft recht in de ogen van DermaClinic op het verkrijgen van informatie op een laagdrempelige, toegankelijke wijze. Daarom hecht zij veel waarde aan het geven van een gratis persoonlijk consult voor een gedegen voorlichting. Dit moet bijdragen aan een weloverwogen afweging per persoon om wel of niet tot een eventuele behandeling over te gaan. Iedereen wordt zo te allen tijde gewezen op de mogelijke risico’s van een desbetreffende behandeling.